Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

adelajda
adelajdahow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakaat kaat
adelajda
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakaat kaat
adelajda
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares viakaat kaat
adelajda
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
adelajda
adelajda
Tak, większość facetów to ciotopedały, które nie wiedzą czego chcą, jak chcą, z kim chcą.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromSalute Salute viayoungblood youngblood
2596 336e
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viayoungblood youngblood
adelajda

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viayoungblood youngblood
adelajda
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viayoungblood youngblood

May 29 2017

adelajda
adelajda
adelajda
Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych.
— G. Clemenceau
Reposted frommonstrum monstrum viapozakontrola pozakontrola

April 26 2017

0725 ac53
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
adelajda
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamelanchujnia melanchujnia
6604 96a3 500
adelajda
4580 6246 500
A. Bartosiak, Ł. Klinke - Marek Dyjak. Polizany przez Boga
adelajda
Chciałabym jednak coś dla Ciebie znaczyć. Jakieś takie małe uczucie, które gdzieś tam się w Tobie zachowało.
— Bezimienna
adelajda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl