Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

adelajda
5243 850f
Reposted fromnajmilej najmilej viawishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
2630 88d2
adelajda
8199 b7a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacytaty cytaty
adelajda
The 8th Wonder of the World. Milford Sound, New Zealand.
adelajda

April 27 2018

0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
4286 4fee
Reposted frompersempre persempre viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
3546 022b
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
adelajda
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
— Kobayashi Issa
Reposted fromjozefspace jozefspace viapunkahontaz punkahontaz
1354 d6cf
Reposted frombwana bwana viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
9107 efb8
Reposted fromexoticflower exoticflower viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
adelajda
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viapunkahontaz punkahontaz
adelajda
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl