Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

4803 b06b 500
adelajda
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viaawaken awaken
adelajda
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaawaken awaken
adelajda
9519 74fa 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viaawaken awaken
adelajda
3771 ffe4 500
Reposted fromrichardth richardth viaawaken awaken
adelajda
wszystko potrafisz zjebać.
Reposted fromlittle-things little-things

February 20 2017

adelajda
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viapunkahontaz punkahontaz

June 26 2015

adelajda
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola
adelajda
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapozakontrola pozakontrola
adelajda
A Ty? Ile byś dał, by o tym zapomnieć?
— pozakontrola
Reposted frompozakontrola pozakontrola
adelajda
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
adelajda
6796 0832
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viauska12115 uska12115
adelajda
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacoldwater coldwater

June 20 2015

adelajda
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viapozakontrola pozakontrola
adelajda
Największe cierpienie to trzeźwienie
— Tomasz L
Reposted fromIllara Illara viapozakontrola pozakontrola
adelajda
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viapozakontrola pozakontrola

June 16 2015

adelajda
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
Reposted fromchloestephenson chloestephenson vialexxie lexxie
adelajda
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
adelajda
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viauska12115 uska12115
adelajda
1326 b6ad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl