Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

adelajda
8720 4d5d 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamononok mononok
adelajda
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viazachlystujsie zachlystujsie
adelajda
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viazachlystujsie zachlystujsie
adelajda
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viazachlystujsie zachlystujsie
adelajda
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa viazachlystujsie zachlystujsie
adelajda
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
adelajda
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
adelajda
8233 1ade
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viajakubzulczyk jakubzulczyk
adelajda
3543 61b4 500
Obessed 😍
Reposted fromoutoflove outoflove viajakubzulczyk jakubzulczyk
7936 37e1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadrunkwhipster drunkwhipster
adelajda
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viadrunkwhipster drunkwhipster
adelajda
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viadrunkwhipster drunkwhipster
adelajda
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrunkwhipster drunkwhipster
adelajda
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
adelajda
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaawaken awaken
adelajda
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viasowaaa sowaaa
adelajda
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viasowaaa sowaaa
adelajda
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
adelajda
4131 d7e0
Reposted fromcavovo cavovo viasowaaa sowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl