Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

adelajda
adelajda
3336 6d26
adelajda
Na koniec miesiąca nie mieć nic nowego prócz nowych wspomnień i ciekawych historii do opowiedzenia.
— James Wallman – Rzeczozmęczenie
Reposted fromnyaako nyaako viastuckedinsoul stuckedinsoul
adelajda
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viastuckedinsoul stuckedinsoul
adelajda
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viastuckedinsoul stuckedinsoul
adelajda
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 viastuckedinsoul stuckedinsoul
adelajda
9736 5310
adelajda

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viadarynka darynka
adelajda
Boje się, że go stracę, choć wcale go nie mam.
Reposted fromawakened awakened viadarynka darynka
adelajda
If you love me, won't you let me know?
— Coldplay
Reposted fromunspokenthought unspokenthought viadarynka darynka
adelajda
  Powróciła do mnie myśl, która właściwie nigdy mnie nie opuszczała - że wszystko, co kocham, będzie mi odebrane, szybko, bardzo szybko... Jeśli tylko uda mi eis kogoś lub coś pokochać, to zaraz odejdzie, zniknie z mojego życia.
 Wszyscy odchodzą, a siła mojej miłości nie jest żadną siłą, bo nie potrafi ich zatrzymać...
— Roma Ligocka "Droga Romo"
Reposted fromdreamadream dreamadream viadarynka darynka
adelajda
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viadarynka darynka
adelajda
5563 e743
taka smutna prawda hee
Reposted fromorchis orchis viadarynka darynka
adelajda
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— słowa niewypowiedziane
Reposted fromunco unco viadarynka darynka
adelajda
1806 24b6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viadarynka darynka
adelajda
9132 8203
Reposted fromorchis orchis viadarynka darynka
adelajda
Ile razy jeszcze dasz się nabrać naiwna dziewczyno?
— znów to samo
Reposted fromsurrealistyczna surrealistyczna viadarynka darynka
adelajda
Nie znoszę tego, co zrobiłam ze swoim życiem, poświęciłam je ludziom, którzy nie byli ze mną naprawdę. Tym razem boli chyba bardziej, że znów kochałam tylko ja. Chciałam żeby mnie kochano, żebym choć raz była warta wszystkiego bezinteresownie. Ale to nie jest dla mnie najwidoczniej. Znów będę się krztusić łzami zasypiając, lecz tym razem inaczej, już nie ma nadziei.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viadarynka darynka
adelajda
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viadarynka darynka
adelajda
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadarynka darynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl