Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

adelajda
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viawishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
7904 ec7e 500
Reposted fromtichga tichga viawishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
Reposted fromoski oski viaalcohoolic alcohoolic
adelajda
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viacytaty cytaty
adelajda
6807 859a 500
Radio armageddon!!!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
adelajda
8756 30de
adelajda
8199 b7a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacytaty cytaty
adelajda
adelajda
Nie mam w sercu Boga
nie mam od lat
nie mam też i diabła
nie jestem ich wart
czuję w sobie pustkę
otchłań bez dna
ja kontra ja

Na krawędzi życia tańczę
jak na linie dziś
i nie umiem przegnać mroku
który we mnie tkwi
jak upadły anioł
chwytam każdą światła nić
na krawędzi życia tańczę
jak na linie dziś

Po nieprzespanej nocy
poranny chłód
dzień porywa myśli
mniejszy jest ból
zostają piosenki
i dźwięki wśród słów
by zdarzył się cud
— Robert Gawliński
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
adelajda
Jak to nie żyjesz ?  Życie dopiero się zaczyna. .
— czarna perła
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
adelajda
8993 de04 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
adelajda
adelajda
5374 4cbc
Reposted fromadkagar adkagar viaMonasi Monasi
adelajda

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
adelajda
Wszystko potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam...
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacytaty cytaty
adelajda
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
adelajda
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
adelajda
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
adelajda
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
adelajda

Życie na poczekaniu. 
Przedstawienie bez próby. 
Ciało bez przymiarki. 
Głowa bez namysłu.

Nie znam roli, którą gram. 
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.

O czym jest sztuka, 
zgadywać muszę wprost na scenie.

Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, 
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. 
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. 
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. 
Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem. 
Moje instynkty to amatorszczyzna. 
Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. 
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.

Nie do cofnięcia słowa i odruchy, 
nie doliczone gwiazdy, 
charakter jak płaszcz w biegu dopinany - 
oto żałosne skutki tej nagłości.

Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, 
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć! 
A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem. 
Czy to w porządku - pytam 
(z chrypką w głosie, 
bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami). 
Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin 
składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. 
Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. 
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. 
Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. 
Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice. 
Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. 
I cokolwiek uczynię, 
zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam.

— Wisława Szymborska, Życie na poczekaniu
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl