Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

adelajda
adelajda
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
adelajda

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
adelajda
adelajda
adelajda

Nic zaś tak nie podnieca kobiety jak świadomość, że jakiś nieszczęśnik stracił dla niej rozum.

— ~ P. C.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty

June 27 2018

adelajda
5856 2b9d 500
Reposted frommsofall msofall viastuckedinsoul stuckedinsoul
adelajda
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viacytaty cytaty
adelajda
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaalcohoolic alcohoolic
adelajda
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viawishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
5740 a1b3
3959 721f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viawishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
5824 8b0a
adelajda
3516 6ca9 500
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
adelajda
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarszczowa barszczowa viacytaty cytaty
adelajda
5243 850f
Reposted fromnajmilej najmilej viawishyouwerehere wishyouwerehere
adelajda
2333 f77a
adelajda
2945 8256
Reposted fromGIFer GIFer viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...